SCHOOLSOFT

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt
Grundades 2003

Elever: 320

Examinering: 100%

Plats: Hagagatan, Örebro

Lärare-Elever: 1:10

En digitaliserad skola

Smartboard i alla klassrum, elevdatorer