Åk1: skridskoåkning

Vi avslutade dagen innan lovet att åka skridskor, Vi besöke Behrn arena. Detta var någon som barnen uppskattade och tyckte det var mycket roligt.

Matte klockan

Vi övar klockan med hjälp utav många olika hjälpmedel denna dagen använde vi oss utav smart boarden via ett roligt matte spel där barnen samlar poäng tillsammans som klass vid varje rätt!

Temadag om samerna

Eleverna i mellanstadiet hade under torsdagen en temadag om samerna. Samerna är en nationell minoritet i norra norden och som har erkänts som en ursprungsbefolkning i Sverige, Norge och Finland. Eleverna gå runt till olika stationer där de bland annat … Läs mer

Tillsammans med FBK

FBK har besökt Örebro läns museum och såg bl.a. gamla fotografier av Örebros gator och torg, favoritmålning ur museets stora konstsamling och interaktiva konstutställning ”Fågel, fisk eller mittemellan”.

Jennifer gästbloggar hos majema förlaget

Läsprojekt – bokattack med formativ bedömning!

Eleverna i klass 4B har i samband med svenskan och läsprojektet haft bokattack i klassrummet. Syftet var att eleverna skulle göra en presentation av en bok som de rekommenderar sina klasskompisar att läsa. Samtidigt skulle eleverna ge formativ bedömning till … Läs mer

Hemkunskap 7:an

Eleverna ska kunna planera och tillaga måltider och kunna använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Denna gång har eleverna gjort spagetti med köttfärssås i fyra grupper, resultatet blev mycket gott.

Fritids under sportlovet

För att ert barn ska ha plats på fritids under sporlovet v.8 måste ni lämna in sportlovsansökan och ert arbetsschema för den veckan. Ansökan måste lämnas in allra senast fredag 10/2 så vi kan planera verksamheten. Fritids personalen

Huvudlöss – information till föräldrar då löss finns i skolan

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Just nu finns huvudlöss bland elever i klassen. Kamma barnet regelbundet de närmaste två veckorna med luskam. Det underlättar att kamma håret med balsam. Om ni hittar löss är det … Läs mer

Arabisk språk och kultur, åk1

Arabisk språk och kultur, fsk

Under arabiska lektionen eleverna lärde sig bokstaven ”Sen” medan har de gjort sina egna klockor sedan har vi räknat siffror från 1 till 10 i det arabiska språket.

Svenska i årskurs 4

Det finns många olika sätt att arbeta med läsning och bearbeta det lästa. Vanliga sätt som vi använder oss av när vi läser är högläsning, tystläsning, parläsning och gruppläsning. När eleverna läser är det viktigt för dem att stanna upp … Läs mer

Chicken wrap

Eleverna i årskurs 8 har lagat chicken wrap med grillad kyckling.

Svenska årskurs 5

Eleverna har varit på Haga bibliotek och lånat böcker. Efteråt har vi suttit i biblioteket och läst en stund. Detta var en mycket skön stund tillammans.

Fsk bygger vänskap

Vi i förskoleklassen jobbar med ett material som heter Hej kompis, ett av de viktigaste uppdragen som lärare är att eleverna mår bra, trivs och känner en trygghet i klassen och på skolan. Denna lektion har vi pratat om känslor … Läs mer