Skolsköterskan Alma

Jag heter Alma Sejdic Smajic och finns på skolan tis, ons och torsdagar, kl. 8.45-15.15

Du kan nå mig på telefonnummer: 019-12 31 46 eller via e-post: alma.sejdic@alsalam.se

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa ett basprogram som är baserat på Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård. Basprogrammet innefattar hälsosamtal, hälsokontroller, hälsoupplysning och vaccinationer. Skolsköterskan arbetar i första hand på individnivå och träffar eleverna med regelbundenhet. Skolsköterskan arbetar också på gruppnivå bland annat med pupertetsinformation gruppvis i åk 5.

I hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skoltrivsel och annat som kan påverka hälsan. Ett av våra mål är att under skoltiden hjälpa eleverna att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår för att bättre kunna göra egna sunda val.

Hälsobesök
Förskoleklass
• Längd, vikt, syn, hörselkontroll
• Hälsosamtal med elev och förälder

Åk 2
• Längd, vikt
Hälsosamtal med elev

Åk 4
• Längd, vikt, ryggkontroll
• Hälsosamtal med elev

Åk 7
• Längd, vikt, ryggkontroll
• Hälsosamtal med elev

 

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogram för barn födda 2001 eller tidigare:

åk 4: difteri, stelkramp och kikhosta åk 6: mässling, påssjuka och röda hund

 

Vaccinationsprogram för barn födda 2002 eller senare:

åk 2: mässling, påssjuka och röda hundåk 8: difteri, stelkramp och kikhosta

Vaccination för flickor födda 1999 eller senare:

Åk 5: Humant papillom virus (HPV)

 

En stor del av skolsköterskans uppdrag innebär bokad tid för enskilda elevers hälsobesök, skolläkarbesök, medicinska kontroller, vaccinationer, samt för EHT och andra professionsmöten. Under dessa tider kan skolsköterskan inte ha dropp in mottagning.

Vid behov erbjuds enklare sjukvårdsinsatser såsom omplåstring, rådgivning eller hänvisning till rätt sjukvårdsinstans. Skolsköterskan kan däremot inte erbjuda den sjukvård som landstinget erbjuder. Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Vid sjukdom eller olycksfall ska ni istället kontakta vårdcentralen eller akutmottagning.

Länkar

 

Comments are closed.