Monthly Archives: april 2018

På måndag 16 april är det studiedag och då har skolan och fritids stängt. Vi välkomnar eleverna åter på tisdag 17 april.
Read more
Nu har Alsalamskolan publicerat den färdiga upplagan av Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/18. Vi uppmanar vårdnadshavare och elever att ladda ner och läsa igenom dokumentet för att få en närmare inblick i hur skolan arbetar. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/18
Read more
Nu har Alsalamskolan publicerat den färdiga upplagan av Elevhälsoplanen 2017/18. Vi uppmanar vårdnadshavare och elever att ladda ner och läsa igenom dokumentet för att få en närmare inblick i hur skolan arbetar. Elevhälsoplanen 2017/18
Read more