Monthly Archives: augusti 2018

Skolsköterska Hej! Jag heter Veronica Jakobsson. Jag är leg. specialistsjuksköterska och arbetat som sjuksköterska sedan 1991. När jag inte är på skolan utbildar jag i hjärtlungräddning. Jag bor med min man, är mamma till två vuxna barn. På fritiden ägnar jag mig åt min familj 
Read more
Hej och assalamu alaykum. Vi har nu gått in i den ärade månaden Dhul-Hijjah enligt hijrikalenderns år 1439. Detta innebär att muslimer världen över kommer att fira en av deras två högtider som kallas Eid Al-Adha på tisdagen den 21 aug. På tisdag firar vi 
Read more
Hej och assalamu alaykum. Vi har nu gått in i den ärade månaden Dhul-Hijjah enligt hijrikalenderns år 1439. Detta innebär att muslimer världen över kommer att fira en av deras två högtider som kallas Eid Al-Adha på tisdagen den 21 aug. På tisdag firar vi 
Read more
Välkommen till föräldramöte!  Vi vill träffa er för att diskutera och tillsammans planera för hur vi ska stödja och uppmuntra eleverna till att uppnå kunskapskraven. Alsalamskolan arbetar intensivt för elevernas maximala måluppfyllelse och vi önskar vårdnadshavarens insatser och samarbete i elevens studiegång. Vi samlas i 
Read more
Nu är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när eleverna skriver uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9, gymnasieskolan och på komvux. Elevernas uppsatser ska också avidentifieras för den bedömande läraren. Läs mer…
Read more
Till vårdnadshavare för elever på Alsalamskolan: Hej och assalamu alaykum. Vi har nu gått in i den ärade månaden Dhul-Hijjah enligt hijrikalenderns år 1439H. Detta innebär att muslimer världen över kommer att fira en av deras två högtider som kallas Eid Al-Adha på tisdagen den 
Read more
Alsalamskolan önskar alla elever, nya som gamla, hjärtligt välkomna till det nya läsåret 18/19. Vi ser fram emot ett nytt inspirerande läsår där vi fortsatt kommer att sträva efter en hög kunskapsutveckling, arbetsro och främjande gemenskap. Vi hoppas att ni har haft det trevligt under 
Read more