Ersättning för skador på digitala enheter

Får skolor kräva att elever eller vårdnadshavare skriver under avtal för att eleverna ska få låna digitala enheter?

Många skolor lånar ut digitala enheter till eleverna, till exempel datorer eller läsplattor. Om de digitala enheterna är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen i skolan så måste kommunen eller den fristående huvudmannen säkerställa att alla elever får tillgång till dessa utan att betala någon avgift. Då får inte skolan kräva att eleven eller vårdnadshavaren ska ingå ett avtal om ekonomiska förpliktelser. Avtal får inte gå ut på att elever eller vårdnadshavare ska stå för de kostnader och den självrisk som kan uppstå om eleven förlorar en digital enhet eller om den blir skadad, till exempel om eleven råkar ut för en olyckshändelse.

Det finns ingenting som hindrar skolan från att kräva att elever eller vårdnadshavare ersätter skolan för olika typer av skador på digitala enheter. Men då måste det prövas på civilrättslig grund.

Eftersom det handlar om värdefull utrustning kan det vara lämpligt att skolorna uppmanar elever och vårdnadshavare att använda utrustningen på ett varsamt sätt. Det är också viktigt att skolan förklarar att den kan kräva skadestånd om utrustningen förstörs eller slarvas bort på ett oaktsamt sätt.

Källa: Skadeståndslagen (1972:207), Skolinspektionens beslut med diarienummer 41-2017:7476, 41-2016:7801 och 41-2018:668.

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter

Comments are closed.