STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 20%

Alsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 320. Studieresultaten på skolan är bland de högsta i Örebro kommun vilket grundar sig i en mycket kompetent och hängiven lärarkår. Vi driver en ständigt pågående pedagogisk och organisatoriskt utveckling för att på bästa möjliga sätt möta varje elev där han/hon befinner sig. Alsalamskolan är under ständig utveckling, här arbetar man med nya typer av tekniska hjälpmedel så som interaktiva whiteboardtavlan SMART-board samt 3D-tavlor som möjliggör en helt ny typ av undervisning. Administration, planering och informationsutbyte mellan elever, lärare och föräldrar sköts enkelt via det välkända programmet SchoolSoft. Som studie- och yrkesvägledare hjälper du skolungdomar att välja gymnasieprogram och visa på möjliga vägar genom utbildning och in i arbetslivet.

Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och även företrädare för arbetslivet. En viktig uppgift är att informera och vägleda eleverna och deras vårdnadshavare inför kommande studie- och yrkesvalssituationer, detta sker både enskilt och i grupp. Du ska ge eleverna stöd för att göra ett aktivt, väl underbyggt val till gymnasieskolan.

I arbetet ingår även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknadsfrågor som lagar regler och villkor samt administrativa uppgifter till exempel i samband med praktik av olika slag. Andra uppgifter är att inspirera, leda, ge stöd till och följa upp den övriga personalen i deras studie- och yrkesorienterande arbete med utgångspunkt i kollegialt lärande. Du kommer även att ingå i skolans elevhälsoteam.

Du ska även utvärdera och kvalitetssäkra skolans SYV-verksamhet och resultatuppföljning. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad kring förändringar inom utbildningar, yrken och samhälle.

Vi söker i första hand dig med Studie- och yrkesvägledarexamen från universitet eller högskola och gärna något års erfarenhet av arbetet som Studie- och yrkesvägledare. Alternativt om du har stor erfarenhet av utbildnings- och arbetsmarknaden från annat likvärdigt arbete.

Du skall ha goda kunskaper i utbildningssystemet och ett intresse för utbildning, arbetsmarknad och människors växande. En viktig kompetens i arbetet som studie- och yrkesvägledare är samtalsmetodik. Du är van att coacha och få andra att själva komma fram till lösningar. Du är även intresserad av att aktivt bidra till ett utvecklande arbetssätt kring studie- och yrkesvägledning tillsammans med pedagogerna på våra skolor. Du bör också vara intresserad av att utveckla relationer med externa aktörer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Vi söker nu en ny kollega och erbjuder 20 % riktas som SYV och övrig tid planeras utifrån verksamhetens behov och dina kompetenser.

 

Kontaktinformation

Hussein Aldaoudi, Skolchef
info@alsalam.se
070-776 89 06
019-123 146

Företagets adress
Hagagatan 51 A
703 46 Örebro

Postadress
BOX 14012
700 14 ÖREBRO
Sverige

Telefonnummer
019123146

E-post

info@alsalam.se

 

Ansökningssätt

E-post

info@alsalam.se

Comments are closed.