NO i årskurs 3

Årskurs 3 på Alsalamskolan arbetar med vatten. Vi har smält is med hjälp av salt samt undersökt skillnaden på material som leder värme och material som inte gör det. Eleverna har även fått dramatisera vattnets faser och vara vattenmolekyler i fast, flytande och gasform.

Comments are closed.