Rörelse-Läsning-Frukost

Med start på onsdag den 6 februari serveras frukost även till åk 4 och 5

Sedan Alsalamskolan grundades, för mer än 15 år sedan, har vi alltid strävat efter att erbjuda våra elever en skola som tillgodoser elevernas alla behov. Våra elever får idag skjuts till skolan och skjuts hem som bekostas av Alrisalah skandinaviska stiftelse. Eleverna har rymliga klassrum utrustade med digitala inlärningsverktyg. Skolan har också en ny skolgård som finns eleverna att tillgå för att påbjuda lek och rörelse. Idag tar vi ännu ett nytt steg i denna riktning och som går i enlighet med vårt ständiga förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Vi ska nu börja erbjuda frukost till våra elever i åk F-5 som en del av ett trepartsprojekt på morgonen. Detta är ett initiativ som vi satsar på för att ge våra elever en frisk, bra och rolig start på dagen.

Elever som anländer till skolan tidigt kommer tillsammans med lärare och personal ta del av olika morgonaktiviteter som innebär rörelse och läsning. Sedan serveras frukost till samtliga elever i åk F-3 mellan kl. 08:05 – 08:15. Vi vill också tydliga med att skolan kan inte erbjuda frukost till försenade elever.

Varför gör vi detta?

Rörelse innan lektionsstart ökar den fysiska aktivitetsnivån. Detta har visat sig ha en bra effekt på skolresultaten. Vi ska också läsa tillsammans med eleverna på morgonen för att öka läsförmågan som i sin tur leder till att eleverna får bättre verktyg för att inhämta kunskap. Frukosten är dagens viktigaste måltid och detta gäller speciellt för våra mindre elever i åk F-5. Barn som inte äter frukost har svårare att koncentrera sig. Frukost som serveras i klassrummet ska bidra till arbetsro och elever som har energi och ork att lära sig.

Vi rekommenderar att eleverna inte äter frukost hemma om de dessutom ska äta frukost i skolan.

Läs mer om projektet på denna länk…

Comments are closed.