Teknik och tjejer – TECH GIRLS (åk 9)

Tjejerna i åk 9 var den 22 januari 2019 på besök på NTI Gymnasiet (Örebro) tillsammans med åk 9 tjejerna från Jensen grundskola.

NTI Gymnasiet anordnade en dag bara för tjejer för att prova på olika aktiviteter inom teknikområdet.

Under dagen hade tjejerna bla.a. fyra workshops:

  • Lödning av elektronikbyggsats
  • Bildredigering i Photoshop. Eleverna fick veta lite om tekniken bakom redigeringsfilter i appar. Eleverna arbetade med sin egen bild som de haft med sig.
  • 3D-modellering av en namnbricka. Skedde på elevernas egna datorer. Namnbrickorna är under printning. (Printas i 3Doch skickas till eleverna i efterhand)
  • Programmering av hårdvara (Arduino). Skedde på NTI-skolans datorer där rätt programvara fanns installerat.

Simon Ekdahls (NTI Gymnasiets rektor) reflektioner av dagen var väldigt positiva. Han tyckte att dagen var lyckat och fick även uppfattningen vid avslutningen att eleverna också var nöjda.

Det var lite extra roligt att P4 Örebro uppmärksammade dagen genom att besöka NTI Gymnasiet och intervjua några elever live. Inslaget finns på länken nedan och börjar vid 1.04 om inte direktlänken fungerar.

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1224577?programid=507&start=3844

Skolans kurator följde med tjejerna och berättade sedan att de var jätteduktiga trots att uppgifterna var utmanade.

NTI Gymnasiets rektor, Simon Ekdahl, tackade för att våra tjejer medverkade under dagen och hoppas på ett fortsatt gott samarbete mellan våra skolor.

Vi är också tacksamma att tjejerna varit en del av temadagen och att de känner att det varit givande.

 

/ Lejla Sijercic (NO-lärare på Alsalamskolan)

 

Comments are closed.