Fritidshemmet deltar i NO lektion med experiment

Fritidshemmets fyra centrala kunskapsområden är natur och samhälle, språk och kommunikation,
lek och fysisk aktivitet samt skapande och estetiska uttrycksformer. Under
veckan deltog Alsalamskolans fritidshem på en lektion fylld av NO/olika
experiment arrangerad av skolans äldre elever. Aktiviteten där sjuorna
presenterade olika fenomen som statisk elektricitet, ytspänning, vattnets
kretslopp, densitet och magnetism uppskattades mycket av fritidshemmets elever.

Sarah Dabboussi

Comments are closed.