Skolan stängd 4/6 och 5/6

Alsalamskolan och Förskolan Alsalam kommer att hålla stängt på tisdag den 4 juni och onsdag den 5 juni. Eftersom en lovdag är planerad till tisdag den 4 juni sedan tidigare så tänkte vi att det blir för omständigt för våra elever att återvända på onsdag för något som liknar en klämdag så tänkte vi utöka med ytterligare en lovdag på onsdag den 5 juni. Vi har fortfarande utrymme för denna lovdag i skolans läsårsplanering 18/19 och våra elever har fortfarande sin garanterade undervisningstid bibehållen.

När Eid infaller under skolveckan så har vi under tidigare år sett att en stor skara av våra elever inte kommer till skolan då de istället firar denna högtid. Alsalamskolan och fritidshemmet kommer därmed att hållas stängt denna dag för att undvika att våra elever drabbas av ogiltig frånvaro och att eleverna inte ska missa dyrbara lektioner.

Denna lovdag är inräknad i läsåret (178 skoldagar) och innebär att era barn inte kommer gå miste om undervisningstid. Lovdagen är inräknad i läsårskalendern och i enlighet med skolförordningen (Kap. 3 §2-3).

Om ditt barn behöver omsorg på onsdag den 5 juni så vänligen kontakta skolan på info@alsalam.se eller ring till skolan  på 019-123 146.

Comments are closed.