Matematik årskurs 1

I ettan har vi kommit igång ordentligt med matematiklektionerna. Vi arbetar både skriftligt, muntligt och laborativt för att få ett varierat arbetssätt. De första veckorna tränar vi framförallt på tallinjen och siffrorna 0-5, men även med att hitta glädjen i matematik genom bland annat mönster, konstruktion med hjälp av exempelvis klossar och plusplus samt räknemålor.

Comments are closed.