Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nu har Alsalamskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling reviderats och publicerats på hemsidan.

En utvärdering av planen har genomförts tillsammans med lärare och skolledning. Den reviderade versionen fastställdes och godkändes 2019-08-22

Ni kan ladda ner den nya versionen nedan och skriva ut. Det är viktigt att elever och vårdnadshavare är medvetna om hur Alsalamskolan arbetar för att hantera och förebygga trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Vi värnar om en trygg lärmiljö för alla som går eller arbetar på Alsalamskolan.

Comments are closed.