Alsalamjoggen 2019

I läroplanen (Lgr 11) under det
centrala innehållet för idrott och hälsa står att årskurs 1-3 bland annat ska
arbeta med:

  • Säkerhet
    och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och
    utevistelser.
  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Den 27 september anordnade
Alsalamskolan en skoljogg för årskurs F-3. Eleverna fick springa en slinga som
var ca 700 meter och de som orkade sprang flera varv. Eleverna var mycket
duktiga och de visade att de hade både bra kondition, förmåga att lyssna på
instruktioner samt att de kunde visa hänsyn till varandra och sin omgivning.

Comments are closed.