NA: ”De har gjort ett fantastiskt bra arbete”

NA.se publicerade idag en artikel om Alsalamskolan och Skolinspektionens senaste positiva beslut.

När Skolinspektionen gjorde en tillsyn av grundskolan och förskoleklass på Alsalamskolan i april 2017 fann man en mängd brister. Redan då sattes ett vite på 500 000 kronor om inte bristerna avhjälptes. Åtgärder har vidtagits av skolan, men Skolinspektionen har inte varit nöjda och vitet har höjts. Men på onsdagen var man i mål.

– Ja, det har varit en lång serie med förelägganden och förelägganden med vite, men nu har vi gjort bedömningen att bristerna som fanns är avhjälpt, säger Jonas Nygren, och fortsätter:

– Skolan hade brister på samtliga områden när vi påbörjade tillsynen för några år sedan. De har gjort en väldigt lång resa, måste man säga.

Skolinspektionen släpper inte en skolan förrän alla brister är avhjälpta.

Resten av artikeln går att läsa via NA.se

Comments are closed.