Skolinspektionens beslut

Efter att Skolinspektion utfört sin riktade tillsyn vid Alsalamskolan i början av september månad så mottog skolans ledning den 2 oktober 2019 ett glädjande beslut:

Skolinspektionen konstaterar att inte annat framkommit än att Skandinaviska Stiftelsen För Utbildnings verksamhet vid Alsalamskolan, uppfyller författningarnas krav inom de områden som ingått i den riktade tillsynen. Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.

Skolinspektionen avslutar den riktade tillsynen av Alsalamskolan och Skandinaviska Stiftelsen För Utbildnings verksamhet vid Alsalamskolan.

Comments are closed.