Bild och svenska årskurs 1

I kursplanen (Lgr11) för bild står under
rubriken ämnets syfte att:

Undervisningen ska bidra till att eleverna
utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
[…] Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och
kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar
kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika
typer av bilder i det egna bildskapandet.

I årskurs 1 har vi under 4 lektioner ägnat åt
oss att lära om, analysera och tolka historiska bilder. Vi har framförallt
pratat om Picasso och kubismen samt kurbitsmålning. Vi har jämfört stilarna och
diskuterat kubismens raka linjer mot dalamålningens kurviga linjer; det
abstrakta i kubismen mot det realistiska i kurbitsen. Eleverna har sedan fått
göra egna tolkningar av dessa två stilar. 

Comments are closed.