Statistik i åk 4

Eleverna har arbetat med statistiska undersökningar. De har undersökt hur stor sannolikheten är att få ett visst utfall med en tärning. Resultatet sammanfördes i en tabell. Utifrån resultatet i tabellen skapade eleverna sedan snygga stapel och linjediagram.

Comments are closed.