Information om skolskjuts och busskort för elever i Åk F-9 vid Alsalamskolan

2020-04-17

På grund av Corona krisen och dess konsekvenser och rekommendationer från folkhälsomyndigheter har skolan tagit flera åtgärder bland annat skolskjutsen. Nu kommer SSFU att ändra sina planer och erbjuda följande:

 1. Skolskjuts med bussar som vanligt för elever i åk F-3, detta kommer ske från och med tisdag 2020-04-21 och enligt tidtabeller på skolans Facebook: Alsalam skolan och hemsida: www.alsalam.se  
 2. På tisdag 21 april 2020 busskort delas ut endast till elever i åk 4-9 som är fortsatt närvarande i skolan. Elever kan få busskortet mellan kl. 14:00-16:00 i skolans expedition.
 3. Enligt 7 kap. 20§ skollagen (2010:800) är det vårdnadshavaren som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Detta innebär att det är vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan.
 4. Gällande elever i FSK:
  • Det är viktigt att vårdnadshavare finns vid busshållplatsen vid angiven tid.
  • Om vårdnadshavaren inte infinner sig på angiven tid kommer bussen åka vidare och eleven kommer köras tillbaka till skolan.
  • Vårdnadshavaren får hämta eleven från skolan och kommer sedan faktureras 600 kr.
 5. Vi arbetar dagligen för att förminska era barns väntetider. Vi kommer meddela er så fort det sker ändringar. Vi ber dig som vårdnadshavare att ta del av ordningsregler för skolskjuts,

Hussein Aldaoudi

Orförande/SSFU

Comments are closed.