Information till vårdnadshavare vid Alsalamskolan 2020.04.15

Skolan är återigen igång efter en dryg veckas påsklov. Glädjande är att många elever nu är tillbaka i skolan och de flesta av våra pedagoger är också på plats.

Att vi nu är många fler i skolan igen gör att jag vill påminna om de rekommendationer som kommer från våra myndigheter när det gäller att förhindra smittspridning. Det är viktigt med en mycket god handhygien, alltså att tvätta händerna ofta med tvål och vatten minst 20 sek.

Våra pedagoger påminner barnen ofta, men det är också viktigt att ni föräldrar gör samma sak hemma och hjälper oss att skapa rutiner för detta så barnen tvättar händerna ofta för att de är vana vid att göra det.

Vi gör också ett tillfälligt lunchschema för att inte alltför många elever ska sitta i vår lunchrestaurang samtidigt. Lågstadiet delas upp på två mattider och mellanstadiet delas upp på två andra mattider. Detta gör att en del lågstadieelever äter tidigare än vanligt, en del mellanstadieelever äter lite senare än vanligt och högstadiet äter lite senare än de brukar.

Självklart fortsätter vi med samma insatser som vi hade före lovet med extra personal i lunchrestaurangen som serverar eleverna mat och dryck och som hjälper till med avståndet mellan eleverna i kön och vid borden. Pedagogerna påminner om att tvätta händerna innan maten och det finns tillgång till handsprit på vägen in i lunchrestaurangen.

Alla raster och pauser längre än 5 min. ska eleverna tillbringa utomhus och det finns vuxna ute som ansvarar för tillsyn, precis som det alltid gör.

Fritidshemmet genomför sin verksamhet utomhus och äter även sitt ”mellis” ute, allt för att hålla avstånd och få så mycket frisk luft som möjligt.

Även nu gäller att är eleverna sjuka, hostiga, snoriga, har ont i halsen eller feber ska de stanna hemma. De är välkomna till skolan när de varit friska i två dagar.

Som vanligt är ni välkomna att höra av er om ni har frågor.

Vänliga hälsningar

Solveig Sandin

Rektor Alsalamskolan

Comments are closed.