Information till vårdnadshavare

2020-05-20

Alsalamskolan kommer att hålla stängt på fredagen 22 maj 2020 och måndag den 25 maj 2020. Eftersom en lovdag är planerad till fredag den 22 maj 2020 sedan tidigare så tänkte vi att det blir för omständligt för våra elever att återvända på måndag den 25 maj 2020 för något som liknar en klämdag så tänkte vi utöka med ytterligare en lovdag på måndag den 25 maj. Vi har fortfarande utrymme för denna lovdag i skolans läsårsplanering 2019–2020 och våra elever har fortfarande sin garanterade undervisningstid bibehållen.

När Eid infaller under skolveckan så har vi under tidigare år sett att en stor skara av våra elever inte kommer till skolan då de istället firar denna högtid. Alsalamskolan kommer därmed att hållas stängt denna dag för att undvika att våra elever drabbas av ogiltig frånvaro och att eleverna inte ska missa dyrbara lektioner.

Både de två lovdagar är inräknad i läsåret (178 skoldagar) och innebär att era barn inte kommer gå miste om undervisningstid. Lovdagen är inräknad i läsårskalendern och i enlighet med skolförordningen (Kap. 3 §2-3).

Fredag den 22 maj 2020 och måndag 25 maj 2020 Alsalam fritidshem är öppet Om ditt barn behöver fritids så vänligen kontakta skolan på info@alsalam.se eller ring till skolan  på 019-123 146 eller 070-7768906.

Comments are closed.