Åk3: naturvetenskapliga undersökningar

I centralt innehåll för naturvetenskapliga ämnen som biologi, fysik och kemi ska eleverna få ta del av enkla naturvetenskapliga undersökningar i syfte att ställa frågor om omvärlden, utforska hur den ser ut eller fungerar samt för att kunna jämföra sina resultat med andras. Då får eleverna erfara att de själva kan ta reda på olika saker.

Innan vi börja med våra undersökningarna utforska vi hur man faktiskt gör en undersökning och hur man dokumenterar med hjälp av text, bild och andra uttryckningsmedel. Därefter utforska vi om vatten, lösningar och olika krafter.