5a mattediagnos

Ett annorlunda sätt att göra matematikdiagnos där eleverna samtidigt som de visar sina kunskaper får öva sin förmåga att kommunicera, att hantera och använda begrepp samt att ta ställning till vad som är användbar information.