Genrepedagogik: Berättande texter

Klass 3A har jobbat med att skriva berättande texter genom att ta hjälp av något som kallas för “berättelsekarta” och “läsbro”. Dessa två stödjer eleverna i sitt skrivande i och med att eleverna får se hur en berättelses struktur är uppbyggt med hjälp av karaktärer, miljöbeskrivning, lösning samt problem som verkar i en inledningar, handling och avslutning. Dessutom har dem fått skriva berättelser utifrån olika genrer som sorg, vänskap och deckare.