Intensivt arbete

Efter intensivt arbete under hela läsåret menade eleverna i år 6 att det nationella provet i engelska inte var så svårt. Visa delar var tuffa men inte så tuffa att man inte kunde le när en bild tas under tiden provet genomförs!

Celestine Ndifor – engelskalärare