Fritids

25 och 26/5 är fritids stängt.

Eleverna på fritids kommer att ha med sig ansökan om sommarfritids hem och de måste vi få tillbaka senast den 30:e maj, om ni vill ha plats under den perioden.

Fritidspersonalen