Läsprojekt: Workshop

Eleverna i klass 4a och 4b har besökt Jennifer i biblioteket för att ha workshop inom läsning tillsammans. Workshop ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och bearbeta en text. Eleverna sitter i gruppen och läser högt tillsammans och därefter får de utreda, sammanfatta, fråga och måla bilder och tankar kring det läsa.