Årskurs 3: utflykt till Tekniska kvarnen

Årskurs 3 hade en gemensam utflykt till Kretsloppslandet. I den gamla kvarnen vid Karlslunds herrgård finns ett tekniskt museum med en interaktiv utställning och miljölektioner för alla olika åldrar. Eleverna fick lära sig massor om bl.a. avfallshantering och om hur de ska ta hand om vattnet för att inspirera till miljövänliga val. Som present för att eleverna var väldigt skötsamma och deltog på de pedagogiska lektionerna fick de ett spel om miljö och ett diplom. Eleverna var väldigt stolta över sig själva!