Rädda Stadsparken – årskurs 5!

Vi har arbetat med miljöfrågor, både hur vi ska värna om vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv.
Det handlade om nedskräpning, återvinning, kretslopp, hållbar utveckling, samarbets- och värderingsövningar samt att utveckla sina argument.
Väldigt lärorikt och lyckad dag.