Förskollärare till förskoleklass

Välkommen till oss på Alsalamskolan!

Alsalamskolan skola ligger i stadsdelen Haga. Skolan är en F-9 skola med ca 300 elever. Skolans prioriterade områden är ett språkutvecklande arbetssätt, matematik samt IKT i undervisningen. I
samtliga årskurser använder eleverna lärplattor och datorer på ett kreativt sätt för att främja lärandet. Alla måltider lagas på plats av en kock. Skolans nya moderna lokaler och den påbörjade ombyggnationen av utemiljön ger rika möjligheter till lek och rörelse, naturupplevelser och skapande arbete. Elevgrupperna är mellan 16-20 elever.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett arbetslag F-3 på skolan, där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger barnen det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunala mål. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen.

Din profil

Förskollärarexamen eller lärare i de tidigare åren med inriktning mot förskollärare eller annan pedagogisk utbildning som bedöms som likvärdig.
Du arbetar efter en väl förankrad värdegrund. Att skapa goda relationer till barn, föräldrar och arbetskamrater är viktigt för dig. Du har en positiv syn på arbetet och utvecklar verksamheten med nya metoder och arbetssätt där du tar tillvara den kunskap och kompetens som finns i ditt arbetslag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som;

• bygger förtroendefulla relationer med elever och föräldrar
• har höga och positiva förväntningar på eleverna
• är tydlig och lyhörd i ditt pedagogiska ledarskap
• har goda kunskaper om barns lärande
• arbetar medvetet med språkutveckling i lek och lärande
• uppmärksammar och tar tillvara elevernas intressen
• är ansvarstagande och har god planeringsförmåga
• är väl insatt i läroplanens mål och kan omsätta dom i det dagliga arbetet
• har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidare 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontakt
Rektor Mats Olsson Telefon: 019-123 146
mats.olsson@alsalam.se

Välkommen med Din ansökan inkl. CV och personligt brev senast 2017-09-30

Varmt välkommen till Alsalamskolan!

Kommentarer inaktiverade.