Skolkurator

Välkommen till Skolkurator

 1. Skolkurator arbetar man tillsammans med skolchef, rektor och lärarpersonal
 2. Skolkuratorn samverkar också mycket med andra myndigheter som t ex BUP, socialtjänst och polis.
 3. Skolkuratorn har tystnadsplikt vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen.Tystnadsplikten kan brytas om kuratorn kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifter vidare till t ex lärare eller andra myndigheter.

Skolkuratorsuppgifter

 1. Vara kontaktperson mot samhället, socialtjänst, polis, andra kuratorer, i sociala frågor.
 2. Samtala med elever och föräldrar.
 3. Genomföra sociala utredningar.
 4. Leda samtalsgrupper med elever, klasser.
 5. Leda samtalsgrupper med föräldrar.
 6. Bistå personal med tips och idéer kring enskilda elever, handledning.
 7. Delta i elevvårdsarbete.
 8. Värdegrundsarbete
 9. Krishantering.

Skolkurator

Hanan Abdulskalek
Tel: 019-12 31 46
E-post: hanan@alsalam.se

Kommentarer inaktiverade.