Om oss

Alsalamskolan är en fristående skola med profil Arabisk Språk och Kultur. Skolan ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 200. Vi driver en ständigt pågående pedagogisk och organisatoriskt utveckling för att på bästa möjliga sätt möta varje elev där han/hon befinner sig.

Personalen arbetar tillsammans i arbetslag: förskollärare, fritidspedagoger, resurser och lärare. Samtliga klasslärare som arbetar på skolan har svenska som modersmål vilket är en god egenskap i arbetet med elevernas språkutveckling.

På Alsalamskolan arbetar vi efter visionen att erbjuda en utbildning som bygger världen med kunskap, kärlek och fred. Utöver ordinarie undervisning, som bedrivs enligt LGR 11 och gällande kursplaner, så får eleverna extra undervisning i arabiska språk och kultur av särskilt utbildad personal. Denna undervisning sker 4 timmar/vecka.

Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla dokumentationen kring våra elevers utveckling. De elever som behöver får extra stöd. Varje termin genomförs utvecklingssamtal där klasslärare/mentor träffar eleven tillsammans med föräldrarna. Vid samtalet ges information om elevens IUP (individuella utvecklingsplan) med fokus på elevens fortsatta lärande. Vid samtalet delas även skriftliga omdömen ut i samtliga ämnen. Förutom utvecklingssamtal så kallas du som förälder till föräldramöte en gång/termin där diverse information ges som rör klassen och/eller arbetslaget. Därutöver sker träffar med ”Föräldraforum” ca 3-4 gånger/termin. Föräldraforum bygger på frivilligt engagemang från intresserade föräldrar och där diskuteras skolfrågor med skolans personal. Att engagera sig i ett föräldraforum är ett bra sätt att få inblick i skolans verksamhet och är dessutom en möjlighet att påverka i skolfrågor som man tycker är viktiga.

Skolan arbetar aktivt för att eleverna ska må bra och ha en trygg miljö. Vi arbetar aktivt för att motverka all form av kränkande behandling. Du kan läsa mer om detta i skolans likabehandlingsplan.

Skolans kök erbjuder lunch (halal) som följer livsmedelsverkets standard. Varje dag serveras varmrätt, salladsbuffé, smör och bröd tillsammans med mjölk eller vatten. Transport till och från skolan sker på skolans bekostnad. Skolan genomför utflykter och sportaktiviteter för skolans elever både under skoltid och vid lovdagar.

Har du frågor om något är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns under ”Kontakta oss”.

Kommentarer inaktiverade.