Skolansmål

Skolan erbjuder en omfattande service och en enastående utbildning. 2010 var skolan bland de bästa i kommunen sett till niornas avgångsbetyg. 95% av eleverna var behöriga till gymnasieskolan. Genomsnittet för kommunen var ca 76%. I år väntar vi oss ett liknande utfall då de nationella proven i svenska visat på goda resultat. Årets åttor har fått testa tidigare nationella prov i svenska och engelska. Mer än 50% av eleverna skulle har klarat nians prov redan i årskurs 8. Detta stämmer helt med de mätningar vi gör varje termin från förskolan till och med årskurs nio. Måluppfyllelsen är således mycket hög.

Kommentarer inaktiverade.