Jobba hos oss

Kort om Alsalamskolan

Alsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 300. Studieresultaten på skolan är bland de högsta i Örebro kommun vilket grundar sig i en mycket kompetent och hängiven lärarkår. Vi driver en ständigt pågående pedagogisk och organisatoriskt utveckling för att på bästa möjliga sätt möta varje elev där han/hon befinner sig.

Alsalamskolan är under ständig utveckling, här arbetar man med nya typer av tekniska hjälpmedel så som interaktiva whiteboardtavlan SMART-board samt 3D-tavlor som möjliggör en helt ny typ av undervisning. Samtliga lärare utrustas även med iPads för att underlätta i vardagen. Administration, planering och informationsutbyte mellan elever, lärare och föräldrar sköts enkelt via det välkända programmet SchoolSoft.

Som pedagog hos oss vill vi att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, och kursplanerna. Du ska även vara förtrogen med våra lokala styrdokument, självklart Lgr11. Det är viktigt att du vill vara delaktig i arbetet med den pedagogiska utvecklingen där dokumentation ingår som ett framstående inslag.

Vi vill att du skickar din ansökan via e-post. info@alsalam.se


Idrotts lärare till Alsalamskolan

Nu söker vi dig som är idrotts lärare som vill ha ett givande och utmanande arbete med elever från i årskurserna 1-9. Du kommer dela arbetsuppgifter med nuvarande idrottslärare.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 1-3:1-2 års erfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6:1-2 års erfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9:1-2 års erfarenhet

Anställningsvillkor
Tillsvidare, Heltid

Kontaktpersoner
Mikael Hjalmarsson, Idrottslärare
info@alsalam.se
019-123146


NO Lärare till Alsalamskolan

Nu söker vi dig som är legitimerad NO lärare (Kemi, fysik, biologi) som vill ha ett givande och utmanande arbete med elever från hela världen i årskurserna 7-9.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9:Mindre än 1 års erfarenhet

Anställningsvillkor
6 månader provtid tillämpas och sedan fastanställd


Studie- och yrkesvägledare till Alsalamskolan

Som studie- och yrkesvägledare har du en central roll på skolan och i elevhälsoteamet. Du verkar för att stödja eleven i att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt. I dina arbetsuppgifter kan det ingå individuella vägledningssamtal, information i klass, samverkan med vårdnadshavare och övrig skolpersonal. Du har god kunskap om arbetsmarknad och utbildningsalternativ, samt har kontakt med olika externa aktörer inom näringsliv samhällsfunktioner.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning kortare än två år

Kompetenser
Studie- och yrkesvägledning

Arbetslivserfarenhet
Studievägledare:1-2 års erfarenhet

Anställningsvillkor
6 månader provanställning tillämpas


Specialpedagog/speciallärare till Alsalamskolan

Som specialpedagog F-9 ingår du i skolans elevhälsoteam. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med skolledningen och elevhälsan driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse. Huvuduppgiften är att stödja lärarkollegorna i specialpedagogiska frågor och handleda dem samt skriva fördjupade pedagogiska utredningar. Du stöder pedagogerna, du driver och verkar i olika stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen. En del direkt elevarbete ingår också i tjänsten och framför allt med elever i behov av särskilt stöd gällande läs- och skrivutvecklingen.

Utbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Speciallärarexamen

Arbetslivserfarenhet
Speciallärare:1-2 års erfarenhet

Anställningsvillkor
Möjlighet till heltidsjobb 100% eller deltidsjobb 50%-75%


Fritidspedagog/fritidsledare till Alsalamskolan

Vi söker en fritidspedagog eller fritidsledare som kan fungera som fritidsansvarig på vårt fritids. I rollen som fritidspedagog/ fritidsledare möter du målgruppen i deras vardag, där du knyter nya kontakter och skapar relationer. Stor vikt läggs vid din förmåga samt intresse att kommunicera med människor även där språkbarriärer finns. Vi behöver dig som är trygg och kan sätta gränser när det behövs. Som fritidsledare behöver du också kunna agera självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du även ska kunna samarbeta i ett arbetslag.

Utbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Fritidshem

Arbetslivserfarenhet
Fritidsledare:1-2 års erfarenhet
Lärare i fritidshem / Fritidspedagog:1-2 års erfarenhet

Anställningsform
Tillsvidare, Heltid


Hemkunskapslärare

Du kommer att ansvara för hemkunskapsundervisningen i åk 6-9. Beroende på din kompetens kommer du eventuellt att undervisa eller vara som resurs på samma stadiet.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9:1-2 års erfarenhet

Anställningsform
Tillsvidare, Heltid


Lågstadielärare 1-3

Vi söker dig som vill vara med och bygga ett härligt team av kvalificerad skolpersonal! Du är en engagerad lågstadielärare som vill ha ett givande och utmanande arbete med elever i årskurserna 1-3.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 1-3:1-2 års erfarenhet

Anställningsform
Tillsvidare, Heltid


Mellanstadielärare 4-6

Du kommer att arbeta som ämneslärare och klassföreståndare för en klass i år 4-6. Skolans arbetslag åk 4-6 har påbörjat ett årshjul per ämnesområde som vi vill att du tar vid och utvecklar tillsammans med andra lärare.

Utbildning
Pedagogik och lärarutbildning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre

Kompetenser
Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6:1-2 års erfarenhet

Anställningsform
Tillsvidare, Heltid

Kommentarer inaktiverade.