Studiedag på Alsalamskolan

På måndag 9 oktober är skolan och fritids stängda för Studiedag på Alsalamskolan.

Fritids tema (kroppen)

Denna vecka kommer eleverna på fritidshemmet att få rita av varandra, uppdelade i tre grupper. Syftet med denna aktivitet är att barnen ska få lära känna sin egen kropp och kroppsdelar samt att upptäcka att vi är olika och har … Läs mer

FSK

”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.” Lgr 11 Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.

Ombyggnation av skolgården är nu i full gång!

Vi har nu den stora glädjen att meddela att Alrisalah Skandinaviska Stiftelses gedigna arbete kring den nya skolgården äntligen har börjat. Det kommer bli en av Örebros finaste skolgårdar och våra förhoppningar är att våra barn och elever verkligen kommer … Läs mer

FSK B besöker Hagabiblioteket

Vi tycker att det är mycket viktigt att besöka biblioteket regelbundet för att stimulera elevernas utveckling och lärande. Våra nyfikna, sexåriga förskoleelever är mycket intresserade av att läsa och vill redan låna böcker från biblioteket.