Härlig utflykt till Hästhagen

Syftet med utflykten var att ge barnen kunskap om naturens rikedom och mångfald genom att göra barnen uppmärksamma på allt spännande naturen erbjuder. Vi vill skapa en nyfikenhet, en forskarlust för allt de ser och upplever i naturen.

Fritidsaktiviter

Eleverna har designat egna små väskor och kepsar, vi har också målat tavlor och dekorerat dem med fina knappar.

Svenska: Bokattack

Eleverna i årskurs 4 och 5 har i samband med svenskan och läsprojektet framför något som kallas för Bokattack. Syftet är att elever ska göra en presentation om en bok och att tipsa varandra om bra böcker! Samtidigt har eleverna … Läs mer

Nya böcker till skolbiblioteket!

Skolbiblioteket fortsätter att köpa in nya böcker – efter elevernas önskemål på böcker.

3A har byggt en by från stenåldern

Klass 3A har jobbat med forntiden med fokus på stenåldern. Eleverna har fått läsa, skriva och samtala om forntiden för att sedan repetera deras nyvunna kunskaper genom att bygga upp en by på hur det skulle ha sett ut under … Läs mer

Konsumentekonomi – Swedbank

Eleverna i årskurs 8 var på studiebesök på Swedbank. Under ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ha kunskap om privatekonomi. Vad är det? Hur gör när man har flyttat hemifrån? Vad innebär inkomst och utgift? Och så vidare. Vi fick … Läs mer

5B experimenterar med lampor

Femmorna har under de senaste veckorna lärt sig om elektricitet och om hur en sluten strömkrets fungerar. Eleverna har sedan fått testa på att koppla ihop sladdar och batterier med en glödlampa. När de kopplat rätt så lyser lampan. Eleverna … Läs mer

Åk 6 har sommarpratat

Eleverna har under de senaste veckorna i svenskan skrivit egna personliga sommarprat som de skrivit och läst upp för klassen. Sommarpratet är inspirerat av ”Sommar i p1” som sänds i radio varje sommar där olika kända människor delar med sig … Läs mer

Ordförståelse med klass 3A

Klass 3A jobbar dagligen med ordförståelse och att uttöka ordförrådet. För att ordinlärningen ska bli en aktiv medveten process för eleverna skriver vi och sätter upp alla nya ord som eleverna har kommit i kontakt med. Då får dem dessutom … Läs mer

Körkort i textilslöjd

4 a och b har nu klarat provet i textilslöjden och fått körkort.

Klass 3A har matematiska gruppdiskussioner

För att träna eleverna att utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang genom att använda matematiska begrepp har vi något som vi kallar för matematiska diskussioner. Detta innebär att klassen blir indelade i grupper som får diskutera och … Läs mer

Välkommen till Alsalamskolans öppet hus, lördag 22 april kl 11.00-14.30

Lördag den 22 april är det dags för öppet hus på Alsalamskolan, så alla vårdnadshavare och deras anhöriga/bekantar är välkomna till skolanslokaler.
Läs mer

Arabisk språk och kultur: Åk 1

Eleverna i årskurs 1 grupp A och B har pysslat fina egna stjärnor och fick lära sig skriva deras namn i det arabiska språket.

Schack4an

Under söndagen den 2:a april var klass 4a och 4b på Conventum kongress och spelade schack4an. 4b hamnade på en sjundeplats och 4a på en femteplats, detta av ca 30 startande lag. 4a gick vidare till den stora finalen som … Läs mer

Livskunskap i åk 5

Vi jobbar just nu med livskunskap på so-lektionerna. Hur gör man för att leva så bra som möjligt tillsammans i samhället? Vi tycker att Den gyllene regeln och punkt 1 från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är bra exempel på … Läs mer