Author: yensa

Ärendet som tagits upp idag i Nerikes Allehanda och som anmälts till Skolinspektionen handlar om ett fall av kränkande behandling. Incidenten som inträffade skedde mellan en elev och en av skolans vaktmästare. Skolan har vidtagit åtgärder och utrett händelsen enligt skolans rutiner och planen mot 
Read more
Alsalamskolan och Förskolan Alsalam kommer att hålla stängt på tisdag den 4 juni och onsdag den 5 juni. Eftersom en lovdag är planerad till tisdag den 4 juni sedan tidigare så tänkte vi att det blir för omständigt för våra elever att återvända på onsdag 
Read more
Med stor glädje och stolthet kan vi nu berätta att skolans elever i åk 5 och 6 är de som sålt mest majblommor i Örebro våren 2019! Vi är så glada och stolta över våra elever som med hårt arbete lyckats med detta till förmån 
Read more