Author: yensa

NA.se publicerade idag en artikel om Alsalamskolan och Skolinspektionens senaste positiva beslut. När Skolinspektionen gjorde en tillsyn av grundskolan och förskoleklass på Alsalamskolan i april 2017 fann man en mängd brister. Redan då sattes ett vite på 500 000 kronor om inte bristerna avhjälptes. Åtgärder 
Read more
Efter att Skolinspektion utfört sin riktade tillsyn vid Alsalamskolan i början av september månad så mottog skolans ledning den 2 oktober 2019 ett glädjande beslut: Skolinspektionen konstaterar att inte annat framkommit än att Skandinaviska Stiftelsen För Utbildnings verksamhet vid Alsalamskolan, uppfyller författningarnas krav inom de 
Read more
För att organisera Alsalamskolans modersmålsundervisning och för att säkerställa att våra elever i så stor utsträckning som möjligt når kunskapskraven har skolledningen beslutat att tydliggöra att arabiska modersmål är en skolaktivitet och inte sker i föreningsregi. Därmed måste samtliga vårdnadshavare på nytt registrera sina barn 
Read more
Nu på onsdag är det dags för terminens första studiedag. Detta innebär att samtliga elever har ledigt från skolan. För elever som är registrerade på fritids så kommer fritidhemmet att vara öppet som vanligt
Read more
I klass 2a och b arbetar vi nu om hösten. Vi var ute i skogen och plockade svamp.
Read more
Vi välkomnar alla  vårdnadshavare till elever i åk 4-9  till vårt första föräldramöte för HT-2019. Vi kommer att bjuda på mat och kaffe. Datum: Tordag 12 sep. 2019 Tid: kl. 17:00 Plats: Alsalamskolan, Hagagatan 51 A
Read more
Vi välkomnar alla  vårdnadshavare till elever i FSK-årskurs 3 till vårt första föräldramöte för HT-2019. Vi kommer att bjuda på mat och kaffe. Datum: Måndag 9 sep. 2019 Tid: Kl. 17:00 Plats: Alsalamskolan, Hagagatan 51 A
Read more