Author: yensa

Efter att Skolinspektion utfört sin riktade tillsyn vid Alsalamskolan i början av september månad så mottog skolans ledning den 2 oktober 2019 ett glädjande beslut: Skolinspektionen konstaterar att inte annat framkommit än att Skandinaviska Stiftelsen För Utbildnings verksamhet vid Alsalamskolan, uppfyller författningarnas krav inom de 
Read more
För att organisera Alsalamskolans modersmålsundervisning och för att säkerställa att våra elever i så stor utsträckning som möjligt når kunskapskraven har skolledningen beslutat att tydliggöra att arabiska modersmål är en skolaktivitet och inte sker i föreningsregi. Därmed måste samtliga vårdnadshavare på nytt registrera sina barn 
Read more
Nu på onsdag är det dags för terminens första studiedag. Detta innebär att samtliga elever har ledigt från skolan. För elever som är registrerade på fritids så kommer fritidhemmet att vara öppet som vanligt
Read more
I klass 2a och b arbetar vi nu om hösten. Vi var ute i skogen och plockade svamp.
Read more
Vi välkomnar alla  vårdnadshavare till elever i åk 4-9  till vårt första föräldramöte för HT-2019. Vi kommer att bjuda på mat och kaffe. Datum: Tordag 12 sep. 2019 Tid: kl. 17:00 Plats: Alsalamskolan, Hagagatan 51 A
Read more
Vi välkomnar alla  vårdnadshavare till elever i FSK-årskurs 3 till vårt första föräldramöte för HT-2019. Vi kommer att bjuda på mat och kaffe. Datum: Måndag 9 sep. 2019 Tid: Kl. 17:00 Plats: Alsalamskolan, Hagagatan 51 A
Read more
I ettan har vi kommit igång ordentligt med matematiklektionerna. Vi arbetar både skriftligt, muntligt och laborativt för att få ett varierat arbetssätt. De första veckorna tränar vi framförallt på tallinjen och siffrorna 0-5, men även med att hitta glädjen i matematik genom bland annat mönster, 
Read more
Nu har Alsalamskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling reviderats och publicerats på hemsidan. En utvärdering av planen har genomförts tillsammans med lärare och skolledning. Den reviderade versionen fastställdes och godkändes 2019-08-22 Ni kan ladda ner den nya versionen nedan och skriva ut. Det är 
Read more
Idag, torsdag den 22 augusti, återupptar vi initiativet Rörelse-Läsning-Frukost. Frukost serveras i elevernas hemklassrum kort efter kl. 8:00. Mer information kommer snart.
Read more