logo
Webmail

Modersmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.

Läs mer på skolverkets hemsida

Ladda ner blanketten här

Comments are closed.