Bokklubb på Alsalamskolan

Vi har startat upp en bokklubb på Alsalamskolan. Bokklubben gäller elever som går i mellanstadiet och är frivilligt. Det är många som är med i klubben och eleverna är mycket taggade över att klubben finns.

Läsningens fördelar

Detta projekt bidrar till att klasserna på vår skola kommer att avsätta tid och jobba aktivt med läsning och läsförståelse. I samband med läsprojektet utvecklar barnen sin förmåga att ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor till det lästa. De lyssnar till varandra och toleransen för oliktänkande blir hög. Även elevernas studieresultat i de olika ämnena påverkas positivt, vilket är målet med detta projekt för oss i Alsalamskolan.

 

Här kommer lite bilder på första gruppen i bokklubben. Elever från olika klasser planerar en aktivitet (tävling) till sina klasser. Det är eleverna i bokklubben som har styrt upp tävlingen, ordnat all material som behövts och delat ut pris till vinnaren.

Comments are closed.