Brandskyddsutbildning för Alsalamskolans personal

Måndagen den 26/11 hade Alsalamskolan studiedag. Denna dag rundades av med att personalen fick en brandskyddsutbildning av PRESTO. Personalen utbildades både teoretiskt och praktiskt. Man fick prova på att släcka mindre kontrollerade bränder med brandsläckare, något som många aldrig tidigare hade provat på.

Att vår personal besitter den kompetens och kunskap som krävs för att kunna hantera nödsituationer vid brand är av yttersta vikt. Elevernas trygghet och säkerhet ligger alltid i fokus.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.