Galleri

Centralt innehåll Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen t ex den kupande handen som förebild för förvaringskärl. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de 
Read more