Digitaliseringen av nationella prov

Från och med i år ska uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som andraspråk skrivas på dator. Det här gäller för nationella prov i årskurs 9, gymnasiet och komvux på gymnasial nivå.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/

 

Uppsatsdelar i nationella prov på dator

Från och med i år ska uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som andraspråk skrivas på dator. Det här gäller för nationella prov i årskurs 9, gymnasiet och komvux på gymnasial nivå. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-grundskolan#h-Attgenomforaprovmeddatorellerandradigitalaverktyg

Geplaatst door Skolverket op Maandag 11 maart 2019

Previous

Comments are closed.