Elevhälsoplanen

Ärade elever och vårdnadshavare,

Vi har nu publicerat detta läsårs (2018/19) upplaga av Elevhälsoplanen. Planen är reviderad och utvärderad i enlighet med Alsalamskolans rutiner och systematiska kvalitetsarbete.

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Delaktighet och medverkan från elever och vårdnadshavare är en strävan som vi värdesätter högt. Om ni har förslag och synpunkter gällande Elevhälsoplanen så var vänliga och kontakta skolan.

Alsalamskolan:info@alsalam.se

Rektor Solveig Sandin:solveig.sandin@alsalam.se

 

Elevhälsoplanen 2018-2019

Comments are closed.