Enkätundersökning 18/19

Alsalamskolan genomför varje år en enkätundersökning i skolan. Denna enkät kommer detta år att genomföras i årskurserna 2, 5 och 8 samt fritidshemmet. Även vårdnadshavare (FSK och Fritids) kommer delta i enkätundersökningen.

Detta ger eleverna och deltagande vårdnadshavare ett inflytande över verksamheten och en möjlighet till att lämna synpunkter. Resultaten kommer vidare att analyseras och utvärderas för att sedan bidra till Alsalamskolans ständiga förbättringsarbete.

Comments are closed.