Fritids

Fritids elever jobbar mycket med grupp aktiviteter. Detta för att stärka elevernas samspel och kommunikation samt lära sig att vara i olik grupper.

Comments are closed.