logo
Webmail

Fritids tema (kroppen)

Denna vecka kommer eleverna på fritidshemmet att få rita av varandra, uppdelade i tre grupper. Syftet med denna aktivitet är att barnen ska få lära känna sin egen kropp och kroppsdelar samt att upptäcka att vi är olika och har olika kroppsstorlekar. Aktiviteten var väl uppskattad och vi kommer att fortsätta med temat kroppen denna vecka i olika lekformer.

Comments are closed.