Fritidshemmet

Idrott och hälsa är några av de mest avgörande faktorerna för ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador.

Vi vill att skolan ska ha klokare ungar därför satsar vi mycket på idrott både inne och ute på fritidshemmet efterson det är en väl dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos barn och vuxna. Nedskärningarna kommer med all säkerhet att synas i skolframgångarna och elevernas hälsa.

/ Lenia Fatah
Föreståndare på fritidshemmet

Comments are closed.