Fritidshemmet besöker biblioteket

Vi har konstaterar att tillgången till ett bibliotek och att använda sig av det har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse, därför har vi valt att gå till biblioteket regelbunden med eleverna på fritidshemmet. Att satsa mycket på elevernas nyfikenhet och lärande är en självklar grej för oss pedagoger på Alsalamskolan.

/Lenia Fatah
Föreståndare på fritidshemmet

Comments are closed.